logo
Umiejętność kierowania rozwojem kadr szkoleniowych. Warsztaty

Szkolenie, prowadzone głównie w formie warsztatowej odpowie na pytanie kim jest Coach Developer, rzuci nowe światło na strategie przygotowywania i prowadzenia sesji szkoleniowych, przedstawi praktyczne metody wzmacniania uwagi audytorium i uczenia innych.

Ten program szkoleniowy pomoże uczestnikom:

  • rozpoznać jak trenerzy się uczą;
  • przeanalizować rolę Coach Developerów w sektorze sportowym;
  • identyfikować strategie, które pomagają trenerom efektywniej pracować z zawodnikami;
  • ocenić umiejętności facylitowania sesji treningowych;
  • opisać jak rozwijać umiejętności refleksyjnego myślenia;
  • przeanalizować własną praktykę trenera i edukatora.

Szkolenie odbywa się w dwóch sesjach: 27-28.06.2018 r. w Cetniewie oraz 26-27.10.2018 r. w Warszawie  (uczestnicy obligatoryjnie biorą udział w obu sesjach), w języku angielskim (zapewniona pomoc tłumacza). Ponadto uczestnicy realizują moduł e-learningu. Sesje szkoleniowe prowadzi Penny Crisfield, międzynarodowa ekspertka w zakresie coachingu i rozwoju kadr sektora sportowego. Współpracuje ściśle z Międzynarodową Radą Trenerów, prowadziła kursy mistrzowskie dla trenerów w Japonii, Chinach, Anglii, Irlandii i Kanadzie. Koszt szkolenia z noclegami pokrywa organizator.

Program skierowany jest do trenerów edukatorów, trenerów z dużym bagażem doświadczeń w szkoleniu zawodników oraz innych trenerów, trenerów zaplecza kadry i trenerów klubowych oraz trenerów pracujących ze sportowcami niepełnosprawnymi. Uczestnicy muszą znać język angielski w stopniu komunikatywnym.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20.05.2018 r., na specjalnym druku zgłoszeniowym, dostępnym w zakładce Szkolenia AT - Kierowanie rozwojem kadr szkoleniowych - Coach Developer.

Dysponujemy ograniczoną ilością miejsc (18). O kwalifikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, doświadczenie trenerów, znajomość angielskiego.

Program spotkań szkoleniowych:

Dzień 1 (27.06.2018) COS Cetniewo

Godzina

Temat

Prowadzący

08:30 - 09:00

Rejestracja uczestników

COS Cetniewo

09:00 - 09:05

Powitanie i otwarcie szkolenia

dr Urszula Włodarczyk dyrektor Instytutu Sportu-PIB

09:05 - 09:20

Wprowadzenie uczestników do zajęć

Piotr Marek

Koordynator Akademii Trenerskiej

                                                                   Program ramowy

09:20 - 14:00

Wprowadzenie

Penny Crisfield

The International Council for Coaching Excellence (ICCE)

Co określa dobrego trenera?

                                     Przerwa kawowa

Kim jest i jaką rolę pełni Coach Developer?

Penny Crisfield

The International Council for Coaching Excellence (ICCE)

14:00 - 15:00

                                              Obiad

15:00 - 18:00

Jak kierować rozwojem innych trenerów?

Penny Crisfield

The International Council for Coaching Excellence (ICCE)

Przejście od stylu akademickiego do warsztatowego

Zajęcia projektowe - wprowadzenie do szkolenia w drugim dniu

Dzień 2 (28.06.2018) COS Cetniewo

09:00 - 13:30

Facylitowanie sesji szkoleniowej

Penny Crisfield

The International Council for Coaching Excellence (ICCE)

Zasady i zastosowanie modelu LEARNS

                                          Przerwa kawowa

Strategie prowadzenia i przygotowania sesji warsztatowej

Penny Crisfield

The International Council for Coaching Excellence (ICCE)

13:30 - 14:15

                                                 Obiad

14:15 - 17:00

Umiejętność wzbudzenia refleksji i aktywowanie

myślenia refleksyjnego

Penny Crisfield

The International Council for Coaching Excellence (ICCE)

Rola i jakość w pracy Coach Developerów

Planowanie działań indywidualnych w edukacji trenerów

 

Dzień 3 (26.10.2018) IS-PIB Warszawa

08:30 - 09:00

Rejestracja uczestników

Instytut Sportu-PIB

II piętro

09:00 - 09:10

Powitanie i otwarcie szkolenia

Piotr Marek Koordynator Akademii Trenerskiej

                                                                           Program ramowy

09:10 - 14:00

Refleksyjność jako narzędzie pomocne w doskonaleniu własnego warsztatu szkoleniowego

Penny Crisfield

The International Council for Coaching Excellence (ICCE)

Model LEARNS - warsztaty

                                             Przerwa kawowa

Współpraca podczas prowadzenia zajęć

Penny Crisfield

The International Council for Coaching Excellence (ICCE)

Przegląd umiejętności trenera szkoleniowca

14:00 - 15:00

                                              Obiad

15:00 - 18:00

Umiejętność zadawania pytań

Penny Crisfield

The International Council for Coaching Excellence (ICCE)

Umiejętność słuchania

Przygotowanie do prowadzenia własnych sesji szkoleniowych

Przegląd programu edukacyjnego stworzonego dla innych trenerów

                                                                   Dzień 4 (27.10.2018) IS-PIB Warszawa

09:00 - 13:30

Prezentacja, przygotowanych przez uczestników, sesji szkoleniowych

Penny Crisfield

The International Council for Coaching Excellence (ICCE)

13:30 - 14:15

                                               Obiad

14:15 - 16:30

Planowanie dalszego rozwoju osobistego

Penny Crisfield

The International Council for Coaching Excellence (ICCE)