logo
Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie - zaproszenie do udziału w szkoleniu

2017-10-11


W dniu 22 grudnia 2015 roku, Sejm przyjął ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. To znaczący krok w kierunku zapewnienia nowych standardów dla kwalifikacji w sektorze sportu, zgodnie ze wskazanymi w ustawie wymogami. Szkolenie będzie okazją do dyskusji nad ustawą w szerokim gronie interesariuszy.

W dniu 22 grudnia 2015 roku, Sejm przyjął ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. To znaczący krok w kierunku zapewnienia nowych standardów dla kwalifikacji w sektorze sportu, zgodnie ze wskazanymi w ustawie wymogami. Szkolenie będzie okazją do dyskusji nad ustawą w szerokim gronie interesariuszy.

W dniu 22 grudnia 2015 roku, Sejm przyjął ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. To znaczący krok w kierunku zapewnienia nowych standardów dla kwalifikacji w sektorze sportu, zgodnie ze wskazanymi w ustawie wymogami. Szkolenie będzie okazją do dyskusji nad ustawą w szerokim gronie interesariuszy.

W dniu 22 grudnia 2015 roku, Sejm przyjął ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. To znaczący krok w kierunku zapewnienia nowych standardów dla kwalifikacji w sektorze sportu, zgodnie ze wskazanymi w ustawie wymogami. Szkolenie będzie okazją do dyskusji nad ustawą w szerokim gronie interesariuszy.

W dniu 22 grudnia 2015 roku, Sejm przyjął ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. To znaczący krok w kierunku zapewnienia nowych standardów dla kwalifikacji w sektorze sportu, zgodnie ze wskazanymi w ustawie wymogami. Szkolenie będzie okazją do dyskusji nad ustawą w szerokim gronie interesariuszy.